Aktualizace 6.1.2006

DIGITRONOVÉ HODINY Z574M

Návod k obsluze

 

Ovládací spínače (číslováno zleva doprava) :

1. Zobrazení a nastavení času buzení.

2. Zobrazení a nastavení data..

3. Zobrazení teploty a nastavení času hodin.

4. Nastavení a ovládání odpočítávacích hodin. Přepínaní režimu 12/24h.

5. Nastavení hodnoty +/-

 

Nastavení času

Stiskněte a držte spínač 3 směrem dolů. Displej se nejprve přesune na údaj o teplotě a cca po 5 sekundách se ozve 1 pípnutí, zobrazí se čas, kde bliká údaj o hodinách.

Spínačem 5 nastavíte požadovanou hodinu.

Spínačem 4 směrem nahoru přepnete režim hodin, buď na 12 nebo 24 hodinový cyklus. Ve 12 hodinovém režimu se v odpoledních hodinách (PM) zobrazuje na prvním segmentu čárka.

Stiskněte krátce spínač 3 směrem dolů. Začne blikat údaj o minutách.

Spínačem 5 nastavíte požadovanou minutu.

Stiskněte krátce spínač 3 směrem dolů, ozve se jedno pípnutí a displej přestane blikat. Hodiny v tomto okamžiku stojí. Opětovným stisknutím spínače 3 se ozve 2x pípnutí a hodiny se spustí.

 

Nastavení datumu

Stiskněte a držte spínač 2 směrem dolů. Displej se přesune na datum, cca po 5 vteřinách se ozve 1 pípnutí a rozbliká se den v měsíci. Spínačem 5 nastavíte požadovaný den. Opětovným stisknutím spínače 2 nastavíte postupně stejným způsobem měsíc a rok.

 

Natavení denního budíku

Stiskněte a držte spínač 1 směrem dolů. Displej se přesune na čas buzení, cca po 5 vteřinách se ozve 1 pípnutí a rozbliká se hodina. Spínačem 5 nastavíte požadovanou hodinu. Opětovným stisknutím spínače 2 nastavíte stejným způsobem minutu.

Pokud je spínač 2 ve středové poloze, je budík aktivní a zvoní denně v nastaveném čase. Zvonění se přeruší stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Přepnutím spínače do horní aretované polohy se budík vypne trvale.

 

Nastavení ročního budíku

Stiskněte a držte spínač 1 směrem dolů. Displej se přesune na čas buzení, cca po 5 vteřinách se ozve 1 pípnutí a rozbliká se hodina denního budíku. Stiskněte spínač 4 směrem dolů a hodiny se přepnou do režimu nastavení ročního budíku. Můžete nastavit až 10 časů buzení. Spínačem 5 vyberte program 0 9, který chcete změnit. První číslice je číslo programu a za ní je zobrazen den a měsíc, na který je vybraný program nastavený. Stisknutím spínače 1 zapnete režim nastavení vybraného programu. Číslo programu začne blikat. Spínačem 5 vybraný program můžete zapnout a vypnout. Svítí li za číslem programu čárka, je aktivní. Opakovaným stisknutím spínače 1 postupně nastavíte den, měsíc, hodinu a minutu.

 

Nastavení a ovládání odpočítávacích hodin

Stisknutím tlačítka 4 směrem dolů se hodiny přepnou do odpočítávacího režimu a zobrazí se poslední nastavený čas. Pokud znovu stisknete spínač 4 a podržíte ho cca 5 sekund, hodiny 1 pípnou, rozbliká se hodina a spínačem 5 nastavíte požadovaný čas. Opakovaným stisknutím spínače 4 postupně nastavíte minuty a sekundy. Můžete nastavit maximálně 99h 59min 59s. Odpočítávání spustíte stisknutím spínače 4 směrem nahoru. Opakovaným stisknutím odpočítávání můžete kdykoliv zastavit a znova zapnout, aniž by se vynuloval aktuální stav odpočítávání. Pokud stisknete spínač 4 směrem nahoru a podržíte ho cca 5 sekund, odpočítávání se zastaví a nastaví se zpět na výchozí čas. Během odpočítávání je možné kdykoliv přepnout hodiny zpět do normálního režimu stisknutím spínače 4 směrem dolů, aniž by se odpočítávání zastavilo. Pokud odpočítávací hodiny běží, bliká na displeji zprava doleva čárka.

 

Nastavení zobrazení

Na displeji mohou být zobrazeny hodiny, datum a čas. Jsou li všechny spínače ve středové poloze, je zobrazován trvale čas. Stisknutím spínače 3 směrem dolů, zobrazíte teplotu, po uvolnění se opět zobrazí čas. Pokud však tento spínač přepnete do horní aretované polohy, bude se na displeji střídat po 10s čas a teplota. Stejným způsobem lze zapnout spínačem 2 i zobrazování datumu.

 

Technické údaje

Napájení : stejnosměrné nestabilizované napětí 7-24V

Příkon : max.1.5W (max.200mA při 7V, .60mA při 24V)

Zařízení je chráněno proti přepólování napájecího napětí.

Napájecí konektor musí mít mínus na plášti a plus na středu.

 

Teploměr : rozsah 0-99°C, přesnost  0.5°C

Hodiny jsou zálohovány lithiovou 3V baterií. Životnost baterie je min.10 let.